TURNOUT MC SALTEN

– tomt til besvær –

Politiet og KS legger press på kommunepolitikere for å nå sine mål. I tillegg hjelper politiet og mediene hverandre. Artikler selger bedre om de omhandler fryktbasert informasjon eller lar politiet angripe spesifikke personer eller organisasjoner. Nordland Avis har hatt svært bred dekning av et tomtesalg på det lille tettstedet Fauske i Salten.

Vær varsom-plakaten er en liste over etiske normer for pressen: “Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet.”

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.5. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.

Turnout MC Salten (TMCS) ble offisielt etablert i 1991 i Fauske kommune. Klubben lå tidligere godt synlig i Storgaten langs E6, men flyttet senere til Finneid 3 km sør for Fauske.

Klubbhuset til TMCS er bygd av materialer fra en skole- og brakkerigg, som klubben fikk gratis av kommunen mot demontering og henting. Plasseringen av det nye klubbhuset er fortsatt langs E6, nå mer idyllisk ved Nervatnet.

Wordpress Turnout MC Salten

2. februar 2016 vedtok Fauske formannskap å selge en 600 m2 tomt til Turnout MC.

Politiet i Salten har ønsket en felles handlingsplan mot det de kaller kriminelle MC-miljø i Nordland, der de oppfordrer til samarbeid mellom politi, næringsliv, kommune og fylkeskommune. Politimester i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir, uttaler etter kommunens vedtak: – Jeg er sjokkert over vedtaket i formannskapet i Fauske kommune. Dette setter samfunnets arbeid mot kriminelle MC miljø lang tilbake. Det bør være en bekymring for næringslivet, omkringliggende kommuner og ikke minst for sårbar og rotløs ungdom. Det er i alle fall en bekymring for oss.

Klubben har adresse på Finneid industriområde, og tomta er et gressbelagt område ved siden av klubbhuset. Omliggende bygninger huser ulike firmaer, bl.a. et bilopphuggeri.Wordpress Turnout MC Salten tomt

Klubben ble i 2015 dømt og bøtelagt for ulovlig skjenking.  Informasjon som politiet erverver i tjeneste er taushetsbelagt. Likevel sier politiet til media som del av denne saken om tomtekjøp, at flere medlemmer har vært dømt i saker tidligere, alt fra forelegg til dommer. De ønsker ikke å si noe om når disse handlingene skal ha funnet sted, men medgir at for noen av medlemmene kan det ha vært før etablering av klubben for snart 25 år siden. – Da vi var i retten med skjenkesaken presiserte statsadvokaten og politiet, både i lagmannsretten og i Høyesterett, at Turnout ikke var noen kriminell motorsykkelklubb og at de ikke anså klubben for å bedrive noen kriminalitet, sier advokat Elden. Mens de har vært klubbmedlemmer, har de fått 17 forelegg for trafikkforhold og forseelser, og det er avsagt 4 dommer. Ingen av forholdene har tilknytning til MC-virksomheten eller er begått av flere i fellesskap, noe som er forutsetning for at politi kan kunne kalle dem en kriminell klubb.

Ordfører i Fauske, Jørn Stene, har hatt samtale med lensmann i Fauske, Robin Johnsen. Han anser det uproblematisk å selge til Turnout MC. – I forkant av behandlinga av denne saken, hadde vi et møte med lensmannen, der vi fikk en orientering. Jeg ser dermed ikke noen grunn til at vi skal ha noe ytterligere møter angående dette, sier ordføreren. Klubben har tatt sin straff, og har dermed gjort opp for seg. Da ser jeg ikke noen grunn til at vi ikke skal selge tomt til klubben, sier han. Tomta selges til ordinær markedspris.

Varaordfører i Fauske, Kenneth Svendsen, sier i Avisa Nordland at når klubben har gjort opp for seg, kan ikke kommunen sitte som en overdommer. – Jeg er ikke komfortabel med at vi skal straffe klubben på noen måte. Det skal andre systemer ta seg av.

Kommunenes sentralforbund har utarbeidet en handlingsplan for hvordan kommunene sammen med politiet skal avverge at kriminelle MC-klubber får fotfeste, og kritiserer Fauske for tomtesalget til Turnout MC. Klubben fyller 25 år i år.

Da klubben hadde 20-årsjubileum i 2011, var daværende lensmann i Fauske, Petter Grønås, på befaring i forbindelse med at medlemmer fra andre klubber ville komme, der iblant Hells Angels MC. – Når det kommer gjester hit som vi ikke setter pris på, så er det klart vi følger med, sa han den gang. Politiet gjennomførte identitetskontroller på alle besøkende. – Både presidenten i Turnout og medlemmene har tatt imot oss på en høflig måte. Om vi ikke er ønsket i lokalene deres, så er de i alle fall flinke til å skjule det, sa lensmann Grønås. Ifølge innsatsleder i Salten politidistrikt, Remi Johansen, ønsket han ikke å oppgi hvor mange tjenestemenn som var i jobb, men gjester på festen sier det var ca. 80 politimenn, i tillegg til narkotikahund og spanere. Politiet var til stede i 2,5 døgn, og resultatet av kontrollen ble 3 anmeldelser etter mindre beslag av narkotika. I tillegg til dokumentasjon og bilder fra synlige tjenestemenn, ble klubbhus og gjester også fotografert av Kripos-spanere som befant seg i en nærliggende forlatt bygning.

Politirapporter fra politiet i Salten fra 2012 og 2013, viser at skjenkesaken har vært den eneste nevneverdige kriminelle hendelsen rundt Turnout MC Salten.

Hvordan kan et gressbelagt villniss i et industriområde, skape så mye hodebry for politietaten? Politiet legger ikke skjul på sin irritasjon når Fauske kommunes politikere følger norsk lov og ikke politiets anvisninger. Turnout MC stiller likt med andre foreninger og lag når de søker om tomt.

For medlemmene handler det om å bli respektert. Klubben har eksistert i snart 25 år. Fauske er et lite samfunn der alle kjenner alle. Sjikane fra politiet og media der det er tydelig at de sammen har en agenda, føles personlig av dem som blir anklaget. Siste artikkel i Avisa Nordland om Turnout MC Salten, er konsekvensen av hets iverksatt av politiet og støttet opp om av media. Et medlem har besluttet å avslutte sitt medlemskap, og sier: “(…) jeg har trukket meg ut av en lovlig motorsykkel klubb. Dette har jeg gjort av hensyn til det vervet min kone har, min jobb og familie. Det kjennes håpløst å prøve og forsvare seg mot de grove påstandene som er fremsatt i media i det siste, og det har jeg tatt konsekvensen av.”

HYSTERI (latin) dramatiske adferdsmessige reaksjoner, ofte forbundet med sterke, synlige og tilsynelatende ukontrollerbare følelser

 

Kilder:

Google maps

MC

http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten

http://www.nrk.no/nordland/fauske-selger-tomt-til-turnout-1.12786124

http://www.nrk.no/nordland/_-forbauset-og-sjokkert-over-vedtaket-1.12786214

http://www.an.no/fauske/nyheter/krim/politiet-er-sjokkert-over-politikere-i-fauske/s/5-4-251901

http://www.nrk.no/nordland/_-kan-ikke-sitte-som-overdommer-1.12786126

http://www.an.no/fauske/bolig/krim/hoderystende-naivt-eller-skremmende-kunnskapslost/s/5-4-252177

http://www.nrk.no/nordland/mc-klubb-krever-unnskyldning-fra-politiet-1.12787081

http://www.an.no/nyheter/aktor-turnout-mc-er-ikke-en-kriminell-mc-klubb/s/1-33-7597599

http://www.an.no/krim/fauske/mc/politiet-turnout-medlemmer-straffet-for-70-forhold/s/5-4-253413

http://www.nrk.no/nordland/fortsetter-overvakning-av-mc-klubb-1.7716163

http://www.sorfold.kommune.no/www/sorfold/resource.nsf/files/wwww8z4k3e-251012refkst/$FILE/251012refkst.pdf

docplayer.no/7272935-Salten-politidistrikt-2012.html  Politirapport

http://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/salten/Vedlegg_2407.pdf  Politirapport med kopi av rapporten fra 2012

innsyn.e-kommune.no/innsyn_fauske/wfdocument.aspx?journalpostid=2016000042&dokid=151872&versjon=3&variant=P&ct=RA-PDF

http://www.an.no/nyheter/meninger/fauske/at-politikerne-i-fauske-na-omfavner-turnout-er-oppsiktsvekkende-det-er-ogsa-pinlig-dumt-og-farlig/o/5-4-252840

Leder i Nordland Avis, får selv Kripos’ tidligere ansatt Atle Roll-Matthisens selvskrevne påstander til å blekne. Oslo Tingrett kritiserte Kripos for å ikke å kvalitetssikre sine påstander.

http://www.an.no/leserbrev/fauske/kriminalitet/her-svarer-turnouts-advokat-pa-salten-politiets-pastander/o/5-4-255030

www.an.no/nyheter/krim/fauske/kripos-avviser-turnout-advokatens-bevis/s/5-4-255774#am-commentArea 

Journalisten har korrigert artikkelens innledning etter kritikk fra Kripos om feilsitering, se kommentar fra adv Elden under artikkelen

http://www.an.no/fauske/varaordforerens-ektemann-trekker-seg-fra-mc-klubb/s/5-4-260523#/responses/21947469

http://www.nrk.no/nordland/varaordforerens-ektemann-trekker-seg-fra-kontroversiell-mc-klubb-1.12804306

Publisert første gang i 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s