SUPPORTERKLUBB VS RUTERKLUBB

En supporterklubb har nær tilknytning til moderklubben. De har kollektivt synlig markering på vesten med symboler som uttrykker støtte.

Devils Choice Motorcycle Club ble etablert 3. april 2010, da en rekke klubber i Danmark slo seg sammen. I Norge ble venneklubber av Hells Angels MC forespurt om de ville bli medlem av supporterklubben.  Etter en kortere prøveperiode der de bar 81-ruteren, patchet 9 klubber over 12. oktober 2013. DC er en internasjonal storklubb som medfører forpliktelser og ansvar. Rene ruterklubber oppstod i det mange klubber ikke ønsket å bli medlemmer av DC, men likevel ønsket å vise sitt mangeårige vennskapsbånd til HA.

81-ruteren medfører økt oppmerksomhet fra politi og kommuner, og kollektiv stigmatisering grunnet Kripos’ omtale av HA i mediene. Blant annet blir klubbene nektet skjenkebevilling og politiet kan ha hyppigere kontroller ved sammenkomster. Noen venneklubber velger derfor ikke å ha ruteren på vesten. Den er uansett kun et symbol for årelangt vennskap. Klubbmedlemmene er klare over hvilke som er sine venner, og sier de ikke trenger et symbol på vesten for å vise det.

Nå som politiet har en nedtrapping av overvåkingen av klubbene, ville det vært en fordel å la klubbene vise hvem de omgås mest. Kripos’ nulltoleranse har vært ønsket i alle politidistrikt. Det har ført til at ruterklubber blir behandlet på lik linje med moderklubben. Alle som viser symboler som tilsier kontakt med HA, blir likt behandlet. Så spørs det om det var en heldig strategi, når klubber velger å fremstå nøytrale. «Politiet har tunnelsyn og et fordreid bilde av virkeligheten,» sier en representant for Oslopolitiet. «De dyrker et bilde av de «farlige» MC-kriminelle.»

Medlemmene i samtlige klubber fortsetter å møtes som de alltid har gjort. For noe strekker vennskapet seg tilbake til 70-tallet.

P1050001

Kilder:

MC

Politiet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s