OUTLAWS * 13 * 1%

Politi og politikere misbruker historiske begreper, ved å gi dem en betydning som legaliserer behandling av medlemmer basert på deres tilhørighet. Mediene viderefører politiets definisjoner som gir negative assosiasjoner til MC-miljøet. Begrepene symboliserer motorsykler og brorskap.

Tidlig på 1930-tallet ønsket American Motorcycle Association (AMA) innføringen av et eget sett regler, som ville gi organisasjonen kontroll over samtlige MC-race og MC-klubber. En rekke klubber ble provosert over kravet om medlemskap i AMA, i tillegg til at racene var for dyre til at alle klubber kunne delta. Dette ble starten på en anti-AMA organisasjon, kalt Southern California Outlaw Federation (S.C.O.F.). Klubbene ble kalt outlaws, fordi de lagde egne regler som ikke var godkjent av AMA.

In 1939 vant Moonshiners MC ‘the TOP 13 Southern California Outlaw Federation’s Diamond 13 Award.’ 13 er innrisset i troféet, tildelt de 13 beste outlaw race motorsykkelklubbene i Sør-California. Klubbene ble del av “Diamond Club,” som var en liten del av racing-klubbene i S.C.O.F.

13 Rebels Motorcycle Club (13 RMC) ble etablert i 1937 av de 13 beste MC-racerne fra Sør-California. 13 diamond patch (13-ruteren) referer til «the Top 13 non-AMA clubs,» forteller et medlem. «Andre tolkninger av opprinnelsen til 13, er M som i Motorcycle. Myndighetene vil at det skal bety M for Marijuana. Siden 1%-klubbene ikke bestrider dette, blir det åpent for tolkning. Det er sagt at i MC-verdenen prøver vi ikke å undervise eller forandre tankene til de som ikke vet. Mystikken eller det ukjente er det som fortsetter å tiltrekke folk til MC-verdenen.»

It is said that in the MC world we do not try to teach or change the mind of those who don’t know. The allure or unknown is what continues to draw people to the MC world

I Hollister i 1947, holdt AMA Gypsy Tour et race event med høye pengepremier som tiltrakk seg både AMA- og outlaws-klubber. Da racet skulle starte, tillot AMA kun egne medlemmer deltakelse, noe som utløste opptøyer, kjent som ‘the Hollister Riot.’ Til media uttalte AMA at 99 % av klubbene var lovlydige.

So the 1% came from a comment from AMA where they said 99% of the motorcycle riders are good people, only 1% are rough and rowdy. The clubs took that as a badge of honor

De klubbene som stod utenfor AMA, så det som en anerkjennelse å bli kalt «rough and rowdy.»  Uttalelsen er antatt å være grunnlaget for 1%-ruteren. Filmen ‘The Wild One’ kom i 1953 og bidro til renommé omkring MC-miljøet.

AMA selv sier at de ikke definerer noen som 1%ere. «The AMA doesn’t define those motorcyclists. They adopted the 1% identification on their own. We do not know when their 1% patch originated.»

Dersom du spør alle som i dag har 1%-merket, vil de si at det var de som først begynte med, sier 13RMC-medlemmet. Sannheten er at uttalelsen fra AMA ikke ble ansett som «badge of honor» før midten av 60-tallet, trolig som en følge av ekspanderingen av Hells Angels MC til Nebraska og the Galloping Goose til Missouri. Sannheten har blitt tapt i folkloren, sier han.

På 1960-tallet ble 13-ruteren gradvis byttet ut med 1%-ruteren, som et nytt anti-AMA-symbol. Hells Angels-medlemmer brukte en tid både 13- og 1%-ruteren, og på midten av 1970-tallet ble 1%-ruteren standard på MC-vestene. Noen MC-klubber hadde 1%-patch i firkantet form før diamond (ruter) patchen. Slik som 13-ruteren, symboliserte også 1 %-ruteren at klubbene ikke var medlemmer av AMA.

If you ask all of them, they all say they started it

Moonshiners MC bruker 13-ruteren fremdeles, som symbol på deres historiske prestasjon som racerklubb. Også andre MC-klubber bærer ruteren på sine vester, men det er kun et fåtall medlemmer som kjenner til historien bak symbolet. De fleste bruker ulike patcher på vestene, fordi de har et kunstnerisk uttrykk, forteller et amerikansk HA-medlem. Patchene har forskjellige betydninger basert på personlige tolkinger.

I 1960-årene og hippi-tiden gav politi og medier 13-ruteren betydningen M som i Marijuana. Myndighetenes «The war on drugs» startet i 1971.

Senere års tolkninger av 13-ruteren:

«The guy wearing the 13 patch would rather walk the 13 steps to the gallows and hang, than rat on his club»

«Only 12 Jurors and 1 Judge can judge me»

”Twelve juror, one judge”

«Motorcycle»

«Mother» (mother charter)

«Murder»

Tolkninger av 1%-ruteren:

«MC som livsstil, med brorskap som karakteristisk trekk»

«1%ers explains their commitment to biking and brotherhood»

 

Kilder:

13 Rebels Motorcycle Club

Moonshiners M.C.

mchistorian13.blogspot.com

en.wikipedia.org

dagsavisen.no/nyemeninger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s