MONERO

Grunnlagt i 2014 av Riccardo Spagni i samarbeid med 6 personer som ønsker å forbli anonyme. Først kalt Bitmonero. Monero er basert på CryptoNote-protokollen, opprinnelig skrevet av Nicolas van Saberhagen (pseudonym) i 2012 og oppdatert i 2013. CryptoNote er en blokkjedeprotokoll for desentralisert og anonym bruk av kryptovalutaer. Protokollen tillater bare at det omtrentlige beløpet…

ER GJENGKRIMINALITET EN STORBYS STØRSTE UTFORDRING?

Dette er en refleksjon basert på det vi lærte om bekjempelse av kriminelle gjenger i perioden 2006 – 2011. Leseren kan selv velge å definere problemet etter å ha lest denne artikkelen. I de siste ukene har befolkningen i Oslo igjen opplevd alvorlige og uakseptable drap og voldsepisoder, tilknyttet de kriminelle gjengmiljøene i hovedstaden. Dette…

OUTLAWS * 13 * 1%

Politi og politikere misbruker historiske begreper, ved å gi dem en betydning som legaliserer behandling av medlemmer basert på deres tilhørighet. Mediene viderefører politiets definisjoner som gir negative assosiasjoner til MC-miljøet. Begrepene symboliserer motorsykler og brorskap. Tidlig på 1930-tallet ønsket American Motorcycle Association (AMA) innføringen av et eget sett regler, som ville gi organisasjonen kontroll…

SUPPORTERKLUBB VS RUTERKLUBB

En supporterklubb har nær tilknytning til moderklubben. De har kollektivt synlig markering på vesten med symboler som uttrykker støtte. Devils Choice Motorcycle Club ble etablert 3. april 2010, da en rekke klubber i Danmark slo seg sammen. I Norge ble venneklubber av Hells Angels MC forespurt om de ville bli medlem av supporterklubben.  Etter en…

LAGENS BESTÄMMELSER FÖR POLISENS KONTAKT MED MC-MEDLEMMARS ARBETSGIVARE

Svenske MC-medlemmer opplever at polititjenestemenn kontakter deres arbeidsgivere med informasjon om MC-tilknytning. Arbeidsgiverne føler seg truet til å si opp sine ansatte. Begrunnelse er ikke forebyggende kriminalitet, men en konsekvens av medlemskap i en klubb som politiet definerer som kriminell. Politiets kontakt loggføres høyst sannsynlig ikke, grunnet manglende lovhjemmel. Spørsmål er sendt ulike instanser i…

POLITIETS MAKTBRUK OVERFOR MC-MEDLEMMER

Trusler, brudd på taushetsplikt, falske beskyldninger og manglende loggføring. Det er kjennetegn hos de i politiet som ønsker å bekjempe lovlige motorsykkelklubber. Politiet tar kontakt med arbeidsgivere og næringskontakter med oppfordring om å si opp ansatte med MC-medlemskap. Tap av arbeidsplass skal virke forebyggende på medlemmer, som vil se konsekvensen av å være medlem i…

POLITIETS KAMP MOT MC

Bachelor fra 2017 av en politistudent som beskriver politiets strategier og arbeidsmetoder knyttet til 1% MC-klubber. Kapittelet ‘Skyte spurv med kanon?’ gir et godt sammendrag. Forfatteren oppsummerer innholdet: “Fra 2008 har politiet gått hardt ut mot 1%-miljøet og oppfordret til en kollektiv samfunnsboikott av miljøet. Som en følge av dette har medias dekning av Hells Angels…

SVIKT I POLITIETS ETTERFORSKING

Kripos bistår politiet i Agder med etterforskingen av en eldre drapssak, der politiet tidligere fastslo selvdrap som dødsårsak uten obduksjon. Graven til den avdøde ble åpnet i november 2017, i håp om å finne bevis i levningene. En rekke politidistrikt medgir at de ikke etterforsker dødsfall som likner selvdrap.  Politifagavdelingen i Politidirektoratet uttaler at det…

LEKKASJER I POLITIET

Hemmelighold om etterretningsinformasjon er viktig i enhver etterforsking. Likevel opplever politiet lekkasjer til journalister og andre interessegrupper. Dess flere etterforskere, jo større er sjansen for at noen lekker informasjon. Det kan være personlig behov for å snakke med noen om det pågående arbeidet, ønske om å bidra til oppslag i media, gjengjeldelse eller også forsnakkelse….

CHASING DRAGONS

≡ å røyke heroin som oppvarmet danser over sølvpapiret som en drage ≡ Basert på kloakkundersøkelser og tall fra Kripos, er det estimert beslag av 2-10 % av narkotika i Norge. Bergenspolitiet har prioritert å løse opp åpne russcener, avdekke de som regelmessig selger narkotika og ta bakmenn. Utenlandske selgere har blitt sendt ut av landet….