SLAGET OM ALNABRU 2010-2015

3 husransakelser og 6 rettsinstanser for å kapre et klubbhus 2. juli 1994 fikk Customizer MC Lillestrøm offisiell anerkjennelse som hangaroundklubb til Hells Angels MC Trondheim. Customizer MC bestod da av seks medlemmer, samt tre prospects og en hangaround. I 1995 ble de utnevnt til prospect chapter MC Oslo Norway, og høsten samme år kjøpte de klubblokale…

HAMC STAVANGER

I januar 1981 ble The Shabby Ones MC (TSO) etablert i Sandnes utenfor Stavanger. Første gang de var forsidestoff i avisene var i 1986. De ble klassifisert som en av de første 1%-klubbene i Norge, samme år som kontakten med Hells Angels MC i København ble opprettet. I 1994 ble TSO hangarounds av HAMC Norway….

SAMORDNINGSORGANET

Bekjempelse av utvalgte MC-klubber som prioritert satsingsområde, skulle gi sterk økning i ressurser til politidistriktene. Det medførte en endring fra dialogmodell, der politiet hadde et samarbeid med klubbene, og over til Kripos’ ønske om nulltoleranse, der den minste forseelse skulle slås hardt ned. Samordningsorganet var ikke et resultat av trusselnivå, men et ønske om at…

HELLS ANGELS MC BERGEN OG POLITI I BERGEN SØR

Hells Angels MC Bergen ble etablert i 2011 og har klubbhus i den tidligere transformatorstasjonen i Hardangerveien. Iht klubbens medlemmer har politistasjonssjef Morten Ørn ved Fana, Bergen Sør politistasjonsdistrikt vist en saklig tilnærming til MC-miljøet, selv om klubben stiller spørsmål til enkelte prioriteringer. Politi i Bergen fører Kripos’ strategi overfor MC-miljøet, men med en lokal…

HAMC BERGEN

I 2008 slo 2 klubber seg sammen: Renegades (’89) og Highwaymen. Året etter ble de hangarounds av HAMC Norway, og byttet navn til Bergen MC Norway. I 2011 ble Hells Angels MC Bergen ble etablert. Øystein Nordstrand ved Bergen sentrum politistasjon, sier politiet fører dialog med 1% MC-miljøet. Ironisk nok henviser han til defensjonen til…

DEVILS CHOICE MC FLORØ

Florø fremstår i dag som en småby med et næringsliv i utvikling. Kommunen er flere ganger kåret til den triveligste bykommunen i landet. Florø har et aktivt og variert kulturliv med kulturskole og musikk-, kor- og revymiljø, idrettshall, svømmehall, fotballbaner, flere idretts- og fritidsorganisasjoner og kystmuseum, i tillegg til MC-klubber, der iblant Devils Choice MC Florø. Næringslivet…

KOLLEKTIV AVSTRAFFELSE

Alle klubber som offisielt støtter Hells Angels MC i Norge, bærer den røde og hvite ruteren. I november 2010 monterte 28 biker-klubber denne på framsiden av sine vester. Dette var etablerte klubber som over tid hadde blitt kjent med HAMC og vært 81-supportere i mange år, før det i 2010 ble offisielt og mer synlig….

1% UORGANISERT KRIMINALITET

Klubbmedlemmer har egne personlige oppfatninger av hva 1%-merket betyr for dem. Enkelte definerer 1% MC som at kubbene er ‘heil ved,’ som har MC som livsstil og tilhører klubb med brorskap som karakteristisk trekk. Andre er imot hele betegnelsen, fordi den ikke samstemmer med opprinnelsen. Politiet har sin egen versjon, og er pålagt å sitere samme…

The Rebels (Daniel R. Wolf)

Ironically, the appeal of outlaw clubs to their members is very different from what the public understands. Outlaw bikers view themselves as nothing less than frontier heroes, living out the ‘freedeom ethic,’ that they feel the rest of society has largely abandoned. They acknowledge that they are antisocial, but only to the extent that they…

BRORSKAP

Brotherhood Definisjon: det å være brødre, en gruppe mennesker med samme profesjon og interesse, de som er lik hverandre, fellesskap der alle behandles som likesinnet med omsorg og respekt uavhengig av forskjeller Hells Angels MC er i lederposisjon når gjelder å ta vare på sine egne. Med ca. 4000 medlemmer verden over, har de et…