OUTLAWS * 13 * 1%

Politi og politikere misbruker historiske begreper, ved å gi dem en betydning som legaliserer behandling av medlemmer basert på deres tilhørighet. Mediene viderefører politiets definisjoner som gir negative assosiasjoner til MC-miljøet. Begrepene symboliserer motorsykler og brorskap. Tidlig på 1930-tallet ønsket American Motorcycle Association (AMA) innføringen av et eget sett regler, som ville gi organisasjonen kontroll…

1% UORGANISERT KRIMINALITET

Klubbmedlemmer har egne personlige oppfatninger av hva 1%-merket betyr for dem. Enkelte definerer 1% MC som at kubbene er ‘heil ved,’ som har MC som livsstil og tilhører klubb med brorskap som karakteristisk trekk. Andre er imot hele betegnelsen, fordi den ikke samstemmer med opprinnelsen. Politiet har sin egen versjon, og er pålagt å sitere samme…

The Rebels (Daniel R. Wolf)

Ironically, the appeal of outlaw clubs to their members is very different from what the public understands. Outlaw bikers view themselves as nothing less than frontier heroes, living out the ‘freedeom ethic,’ that they feel the rest of society has largely abandoned. They acknowledge that they are antisocial, but only to the extent that they…

POLITIET OG MEDIENE

The police controls the media. Journalists that write not as the police wants, loose access to press conferences. Journalistikk er derfor ofte sensurert. Negativ omtale av det offentliges virksomhet og arbeidsmetoder, medfører utestengelse fra framtidige pressekonferanser, og man blir heller ikke kontaktet om evt. nyheter. Både journalist og arbeidsgiver vil kunne bli straffet for sin…