DEVILS CHOICE MC FLORØ

Florø fremstår i dag som en småby med et næringsliv i utvikling. Kommunen er flere ganger kåret til den triveligste bykommunen i landet. Florø har et aktivt og variert kulturliv med kulturskole og musikk-, kor- og revymiljø, idrettshall, svømmehall, fotballbaner, flere idretts- og fritidsorganisasjoner og kystmuseum, i tillegg til MC-klubber, der iblant Devils Choice MC Florø. Næringslivet…

KOLLEKTIV AVSTRAFFELSE

Alle klubber som offisielt støtter Hells Angels MC i Norge, bærer den røde og hvite ruteren. I november 2010 monterte 28 biker-klubber denne på framsiden av sine vester. Dette var etablerte klubber som over tid hadde blitt kjent med HAMC og vært 81-supportere i mange år, før det i 2010 ble offisielt og mer synlig….

1% UORGANISERT KRIMINALITET

Klubbmedlemmer har egne personlige oppfatninger av hva 1%-merket betyr for dem. Enkelte definerer 1% MC som at kubbene er ‘heil ved,’ som har MC som livsstil og tilhører klubb med brorskap som karakteristisk trekk. Andre er imot hele betegnelsen, fordi den ikke samstemmer med opprinnelsen. Politiet har sin egen versjon, og er pålagt å sitere samme…

The Rebels (Daniel R. Wolf)

Ironically, the appeal of outlaw clubs to their members is very different from what the public understands. Outlaw bikers view themselves as nothing less than frontier heroes, living out the ‘freedeom ethic,’ that they feel the rest of society has largely abandoned. They acknowledge that they are antisocial, but only to the extent that they…

BRORSKAP

Brotherhood Definisjon: det å være brødre, en gruppe mennesker med samme profesjon og interesse, de som er lik hverandre, fellesskap der alle behandles som likesinnet med omsorg og respekt uavhengig av forskjeller Hells Angels MC er i lederposisjon når gjelder å ta vare på sine egne. Med ca. 4000 medlemmer verden over, har de et…

DISKRIMINERENDE OG HATEFULLE YTRINGER

Hatkriminalitet rammer grupper og enkeltindivider basert på fordommer, frykt og forutinntatte holdninger. Lovdata omtaler hatkriminalitet som straffbare handlinger. Politiet burde derfor være ytterst forsiktige med å gi informasjon til mediene som kan oppfattes som hatkriminalitet og diskriminering.

MEDIENES INNFLYTELSE

“When we do right, nobody remembers. When we do wrong, nobody forgets.” Mediene benytter overdrivelse, forvrengning, forutsigbarhet og symbolisering. En undersøkelse i England viste at 80 % er kritiske til medienes beskrivelse MC-miljøet. Overdrivelser med sensasjonelle overskrifter, melodramatisk vokabular, bevisst dramatisering av nyhetene, bruk av utvalgte ord som vold, vandalisme og narkotika, med sterkt overdrevet…

HVORFOR HAR KRIPOS’ SATSING MOT MC-MILJØET BLITT PRIORITERT?

Hvor viktig er 1%-miljøet, siden Kripos har ubegrenset tilgang til ressurser samtidig som andre politienheter roper etter bedre økonomi? Ifølge et politidistrikt på Østlandet der flere 1%-klubber er samlet, utgjør ikke disse noen trussel. Politiet kan derimot fortelle at klubbene lever side om side uten konfrontasjoner. Kripos’ innsats begrunnes med narkotikalovbrudd, men det har vært…

POLITIET OG MEDIENE

The police controls the media. Journalists that write not as the police wants, loose access to press conferences. Journalistikk er derfor ofte sensurert. Negativ omtale av det offentliges virksomhet og arbeidsmetoder, medfører utestengelse fra framtidige pressekonferanser, og man blir heller ikke kontaktet om evt. nyheter. Både journalist og arbeidsgiver vil kunne bli straffet for sin…