The Rebels (Daniel R. Wolf)

Ironically, the appeal of outlaw clubs to their members is very different from what the public understands. Outlaw bikers view themselves as nothing less than frontier heroes, living out the ‘freedeom ethic,’ that they feel the rest of society has largely abandoned. They acknowledge that they are antisocial, but only to the extent that they…

EXIT OG FOREBYGGENDE REKRUTTERING

EXIT-programmet er et samarbeid mellom kommune og politi, NAV, psykiatri, sykehus, skole og arbeidssteder, og har vært i drift i 4 år (2015). Flere kommuner deltar, og utviklingen er positiv med langt færre unge som begår voldelig kriminalitet. Målet er å få unge voldelige menn vekk fra skadelig miljøer, samt enkeltpersoner som opererer på egenhånd og…